Pierwsza pomoc jest bardzo ważna. Takiej pomocy mogą udzielić nawet dzieci, oczywiście w miarę swoich możliwości. Codzienność pokazuje, że do zagrożenia życia może dojść w każdej chwili i o każdym czasie.

Najlepszą formą nauki są kursy pierwszej pomocy. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Dlatego też strażacy z Kaźmierza w sobotę 19 czerwca 2010 r., przy okazji zabawy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Wielkich, pokazali najmłodszym i nie tylko, jak postępować w sytuacjach kiedy zagrażone jest czyjeś życie.