Walne Zebranie   W sobotę 23 lutego 2019 r. w salce przy remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Kaźmierz, podczas którego strażacy podsumowali działalność w roku 2018. Zebranie to rozpoczęło się powitaniem gości, wśród których obecni byli: st. kpt. mgr Przemysław Chojan z PSP Szamotuły, Sekretarz Gminy Kaźmierz p. Janusz Stróżyk, Główna Księgowa Gminy Kaźmierz p. Halina Springer, Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz p. Arleta Wojciechowska. Zarząd Gminny ZOSPRP reprezentowali: Prezes Zenon Pawlaczyk i Komendant Rafał Szczepański, którzy są także członkami OSP w Kaźmierzu. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności naszej jednostki. Po krótkiej dyskusji udzielono absolutorium Zarządowi OSP. Kolejnym punktem był czas na przemówienia, podczas których m.in. podziękowano zarówno druhom i druhnom, jak i tym, którzy udzielają pomocy i wsparcia jednostce. Całość zakończyła się poczęstunkiem. Dziękujemy obecnym za przybycie.