Zebranie   W poniedziałek 16 lipca 2018 r. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSPRP zorganizował robocze spotkanie z prezesami i naczelnikami jednostek OSP z Gminy Kaźmierz. Tematem spotkania był nabór wniosków z funduszu sprawiedliwości. Gminy po zebraniu zapotrzebowania od OSP mogą składać wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu. Po dyskusji ustalono, że dla OSP Bytyń, OSP Chlewiska, OSP Sokolniki Małe zostaną złożone wnioski o defibrylatory oraz detektory wielogazowe. Dla OSP Kaźmierz zestaw PODPOR PT 12002, a dla OSP Gaj Wielki, OSP Gorszewice, OSP Kopanina, OSP Radzyny agregaty prądotwórcze oraz maszty oświetleniowe. Zakupy są uzależnione od wielkości dotacji jaką dostanie Gmina.