Powrót na Górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Mamy ponad stuletnią historię, z której jesteśmy bardzo dumni. Pragniemy dalej służyć naszej społeczności w myśl hasła "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek"
Pamięć o przodkach i założycielach naszej jednostki jest zawsze żywa. Jednostka przetrwała nawet trudne czasy okupacji.
Dzięki pomocy sponsorów i życzliwości władz gminy Kaźmierz posiadamy nowoczesny sprzęt, który jest stale modernizowany.
Jesteśmy zawsze gotowi wyruszyć do akcji i nieść pomoc ludziom w potrzebie.
MOŻESZ ZAWSZE NA NAS LICZYĆ !!!

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaźmierzu

djNasza jednostka została założona 4 czerwca 1912 roku i jest najstarszą jednostką na terenie gminy Kaźmierz

Telefony alarmowe: 998 / 112

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

Get Adobe Flash player

Oddział Gminny ZOSP RP

Dzisiaj jest: 2 grudnia 2020    |    Imieniny obchodzi: Balbina, Paulina, Bibiana

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

2548523
Dzisiaj
Wczoraj
1173
1071

Panel Logowania

Pamiętaj o wylogowaniu zanim opuścisz stronę

Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

 

W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:

 • nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna i nigdy ich nie naprawiaj
 • unikaj nadmiernego obciążenia instalacji elektrycznej używając tylko tyle odbiorników na ile obliczono moc instalacji elektrycznej – zbyt duża ilość włączonych jednocześnie odbiorników powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
 • nie używaj urządzeń uszkodzonych,
 • zlecaj przeglądy techniczne i wszelkie naprawy urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,
 • nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia, nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
 • używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,
 • nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:

 • w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
 • nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
 • nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
 • zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
 • nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
 • używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym,
 • używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

 • nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,
 • nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.

W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

 • dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,
 • nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,
 • nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,
 • nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,
 • nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,
 • przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,
 • przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,
 • przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,
 • wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,
 • wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).

Gdy opuszczasz mieszkanie:

 • sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,
 • przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,
 • u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

Gdy powstanie pożar:

 • zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112
 • staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
 • jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
 • nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,
 • powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
 • nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

Gdy poczujesz gaz:

 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
 • powiadom sąsiadów,
 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
 • nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
 • zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
 • otwórz szeroko okno,
 • wyjdź na zewnątrz budynku.

GAŚNICA PROSZKOWA

 

alt

  Zastosowanie gaśnicy:

 • gaszenie pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego, np. drewno, papier, tkaniny itp.),
 • gaszenie pożarów grupy B (ciecze palne i substancje stałe topiące się, np. benzyna, alkohole, oleje, lakiery),
 • gaszenie pożarów grupy C (gazy palne np. propan, acetylen, gaz ziemny).

 

Sposób Użycia gaśnicy w razie pożaru:

1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka i podbiec z nią do miejsca pożaru,

2. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę,

3. Uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku w ognisko pożaru,

4. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki,

5. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

GAŚNICA ŚNIEGOWA
alt

Zastosowanie gaśnicy:

 • gaszenie pożarów grupy B (ciecze palne i substancje stałe topiące się, np. benzyna, alkohole, oleje, lakiery),
 • gaszenie pożarów grupy C (gazy palne np. propan, acetylen, gaz ziemny).

Ważne !!!

 • w czasie działania gaśnicy dozwolone jest trzymanie jej tylko za uchwyt prądownicy,
 • nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi.

Sposób użycia gaśnicy w razie pożaru:

1. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę,

2. Uruchamiamy dźwignie i kierujemy strumień dwutlenku węgla na ognisko pożaru,

3. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej.

Dźwięk syreny alarmowej

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Sposób odwoływania alarmów

za pomocą syreny

przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TV i radiofonii przewodowej

za pomocą syreny

przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TV i radiofonii przewodowej

1

2

3

4

5

6

1

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Dźwięk ciągły trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ... dla ...

2

Alarm powietrzny

Dźwięk modulowany trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny dla....

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla....

3

Alarm o skażeniach

Dźwięki trwające
10 sekund powtarzane przez 3 minuty, czas trwania przerwy między dźwiękami powinien wynosić 25-30 sekund

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach dla....

podać rodzaj skażenia dla ...

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach dla....

4

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ........ około godz.... min....może nastąpić skażenie ..... podać rodzaj skażenia z kierunku ... podać kierunek

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ... rodzaj skażenia dla....

5

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniem

-

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

-